کنجکاو

سلامت

همه چيزدرباره پرونده الكترونيك سلامت

معاونفني مديريت شبکه وزارت بهداشت از آغاز رسمي انجام ويزيت پايه در جمعيتيبالغ بر پانصد و 14هزار نفر براي شكل‌گيري پرونده الكترونيك سلامت خبر داد

دكتر سيدرضا مظهري در گفت‌وگو با ايسنا،با اشاره به اقدامات انجام شده براي اجراي عملياتي پرونده الكترونيك سلامتاز حدود يك سال گذشته، گفت: بر اين اساس از حدود يك و نيم سال گذشته،سامانه الکترونيکي جهت ثبت و کد بندي تمام مناطق كشور راه اندازي شد. مراكز و پايگاه‌هاي بهداشتي مناطق مختلف نيز در نرم افزار مربوطه تعريفشدند.

پس از آن و براي فاز نخست اجراي پرونده الكترونيك سلامت، جمعيت 210شهر زير 50 هزار نفر سرشماري و اطلاعات مربوطه وارد نرم افزار ‌شد. به اينترتيب براي فاز نخست اجراي اين برنامه اطلاعات جمعيتي بالغ بر هشت ميليونو 200 هزار نفر به نرم افزار مربوطه وارد شد. بر اين اساس اكنون مشخص استكه اين تعداد جمعيت در كدام منطقه و تحت پوشش كدام مركز بهداشتي قراردارند.

بررسي كامل سلامت جسم و روان جمعيت 17 شهر كشور

ويزيت پايه؛ مبناي تشكيل پرونده الكترونيك سلامت

وي افزود: براي ادامهكار لازم بود كه اعضاي تيم سلامت شامل پزشك و كارشناس‌هاي تغذيه، بهداشتخانواده، پرستاري، مامايي و ... در هر مركز تعريف مي‌شدند.

اين بخش ازبرنامه نيز در شهرهاي پايلوت سه استان مورد نظر اكنون انجام شده و جمعيتهر منطقه پزشك خانواده و تيم سلامت مربوطه را انتخاب كرده‌اند.

در اينزمينه نيز كنترل‌هاي لازم توسط سيستم نرم افزاري صورت ‌گرفته است؛ چرا كهجمعيت هر منطقه تنها مي‌توانند در منطقه خود پزشك خانواده را انتخاب كنندو هر پزشك خانواده نيز مي‌تواند بسته به منطقه مربوطه دو هزار و 500 تا سههزار و 100 نفر را تحت پوشش داشته باشد.

دكتر مظهري در ادامه بهآغاز رسمي انجام ويزيت پايه در 17 شهر بين 20 تا 50 هزار نفر سه استانخوزستان، سيستان و بلوچستان و كهكيلويه و بويراحمد از روز شنبه اشاره كردو گفت: به اين ترتيب بر اساس زمان‌بندي صورت گرفته و طي يک فراخوان،خانوارهاي تحت پوشش هر پزشك خانواده تحت ويزيت رايگان قرار مي‌گيرند.

درويزيت پايه نه تنها تمام سيستم بدن توسط تيم سلامت مورد بررسي قرارمي‌گيرد، بلكه ساير اطلاعات مرتبط با سلامت مانند شيوه زندگي، مثل وضعيتمصرف دخانيات، ورزش، تغذيه و ديگر مباحث مرتبط با سلامتي نيز كنترلمي‌شوند.

بحث سلامت روان نيز به صورت مفصل در ويزيت پايه مورد توجه قرارگرفته است. اين بررسي ها مبنايي است براي تشكيل پرونده الكترنيك سلامت.

پساز آن و در صورت نياز اقدامات تكميلي ديگر براي جمعيت تحت پوشش هر پزشكصورت مي‌گيرد. انجام ويزيت پايه امري مستمر است و انتظار است كه هر فردحداقل هر دوسال يك بار تحت ويزيت پايه قرار گيرد.

انجام اقدامات مراقبتي مورد نياز پس از تكميل ويزيت پايه

معاون فني مركز مديريتشبكه وزارت بهداشت افزود: پس از انجام ويزيت پايه در جمعيت تحت پوشش هرپزشك خانواده، افراد بر اساس محتواي ويزيت پايه در گروه‌هاي مختلفدسته‌بندي مي‌شوند تا در صورت نياز تحت اقدامات مراقبتي و كنترل‌هاي خاصقرار گيرند.

به عنوان مثال افراد در معرض خطر بيماري‌هاي مختلف اعم ازبيماري‌هاي روان يا مشكلات جسمي و همچنين مبتلايان به اين بيماري‌ها، بهصورت فعال تحت اقدامات كنترلي و مراقبتي قرار مي‌گيرند و تيم سلامت موظفاست پيگيري‌ها و اقدامات لازم را به صورت فعال انجام دهد.

وي پرونده الكترونيكسلامت را شامل 10 فاز دانست و گفت: اقدامات مربوط به انجام ويزيت پايه واقدامات كنترلي و مراقبتي پس از آن به فاز 3 و بخشي از فاز 4 پروندهالكترونيك سلامت مربوط مي‌شود.

به اين ترتيب پس از تكميل اين اقدامات،پروند الكترونيك سلامت وارد فازهاي بعدي شده و مرحله به مرحله پيش مي‌رود. در مجموع انتظار آن است كه طي مدت هشت ماه هر كدام از تيم‌هاي سلامت جمعيتتحت پوشش منطقه خود را بررسي كرده باشند؛ البته اين موضوع به همكاري مردمنيز بستگي دارد.

استقرار پرونده الكترونيك سلامت در روستاها در دست انجام

دكتر مظهري همچنين بااشاره به اقدامات انجام شده براي استقرار پرونده الكترونيك سلامت درروستاها، گفت: برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع پيش از اين با فرمتيمتفاوت در روستاها مستقر شده بود.

بر اين اساس براي استقرار پروندهالكترونيك سلامت در روستاها ارايه آموزش‌هاي لازم به تيم سلامت در دستوركار قرار گرفته و تا ارديبهشت ماه سال آينده برنامه عملياتي ورود اطلاعاتجمعيت روستايي به نرم افزار مربوطه آغاز مي‌شود.

 

 

نظر خود را اضافه کنید.

0
  • هیچ نظری یافت نشد

حشره کش برقی

 

سفارش آگهی
گیره کوچک کننده بینی
کارت شارژ

عضویت خبرنامه

آخرین نظرات

مدیر - یک نظز اضافه کرد در HTC One جدید معرفی شد+نقد و بر... در مطالب سایت
گوشی خوبیه
مدیر - یک نظز اضافه کرد در تست روانشناسی :شخصيت شناسي با ... در مطالب سایت
خیلیییییییییییییییی بد......................... نبود حالا
مدیر - یک نظز اضافه کرد در کشف روشی برای وداع با چاقی در مطالب سایت
بسیار عالی است ممنون